-2

-2

ניקוד החוק

איסור אלימות בספורט (תיקון – איסור התבטאות גזענית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית)

פ/5632/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק