-1

-1

ניקוד החוק

איסור הפליה בהתקשרות בין סוכן למבטח

פ/5597/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק