1

1

ניקוד החוק

חובת שידור והקלטת ישיבות, ניהול פרוטוקול ופרסומו

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק