1

1

ניקוד החוק

משאל עם – שוויון בנישואין וגירושין

פ/5588/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק