-1

-1

ניקוד החוק

איסור הפליה על רקע זהות מגדרית

פ/5866/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק