-1

-1

ניקוד החוק

הודעה מוקדמת לפני סגירת עסק באזורים מוכי אבטלה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק