1

1

ניקוד החוק

מועד חיוב היטל השבחה באישור תכנית כוללנית

פ/5293/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק