-2

-2

ניקוד החוק

איסור הפליה מחמת משקל

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק