1

1

ניקוד החוק

ביטול העבירה של סירוב או הימנעות למלא שאלון

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק