1

1

ניקוד החוק

עבירה על סידור נישואין וגירושין

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק