-1

-1

ניקוד החוק

הכרה בפגיעה מתוך מניע גזעני בעבודה כתאונת עבודה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק