-1

-1

ניקוד החוק

זכויות עובד שבן זוגו משרת שירות מילואים בנסיבות חירום

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק