-1

-1

ניקוד החוק

ארגוני עזר רפואיים הפועלים בתחום רפואת חירום דחופה טרום אשפוזית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק