-1

-1

ניקוד החוק

זכאות לקצבת נכות למי שמשתלמת לו קצבת אזרח ותיק

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק