-1

-1

ניקוד החוק

שילוב נציגי משרד הבריאות וחובת תסקיר השפעה על הבריאות

פ/5487/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק