-1

-1

ניקוד החוק

שכירת רשות לצורך עירוב שבת

פ/5424/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק