3

3

ניקוד החוק

הגבלת ניכוי דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני

פ/5352/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק