-2

-2

ניקוד החוק

עידוד תחבורת אופניים (הוראות תכנון ובנייה)

פ/5870/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק