-1

-1

ניקוד החוק

הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק