-1

-1

ניקוד החוק

צעת חוק גיל פרישה (תיקון - הורה שכול)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק