-2

-2

ניקוד החוק

עבודה מועדפת לאחר שירות קבע והרחבת תחום הסיעוד

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק