-2

-2

ניקוד החוק

הסדר ביטוח לבעלי אדמה חקלאית

פ/5673/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק