-1

-1

ניקוד החוק

שיקום שכונות דרום תל-אביב ותמריצים לפיזור גאוגרפי של מסתננים

פ/5307/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק