2

2

ניקוד החוק

קיזוז הפסדי עבר

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק