-1

-1

ניקוד החוק

הקמת מרכז דיאלוג למטרת שיפור היחסים עם יהודי התפוצות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק