1

1

ניקוד החוק

חובת מתן הקלה לתוספת דירות מגורים

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק