-1

-1

ניקוד החוק

יום לציון רצח העם הארמני

פ/5412/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק