-3

-3

ניקוד החוק

השוואת קצבת אזרח ותיק לשכר מינימום

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק