-3

-3

ניקוד החוק

הפסקת שיטת ההעסקה הקבלנית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק