-3

-3

ניקוד החוק

דמי אבטלה לעובד עצמאי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק