1

1

ניקוד החוק

מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – תשלום אגרה)

פ/5555/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק