3

3

ניקוד החוק

הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק