-2

-2

ניקוד החוק

דיווח תאגיד בנקאי על מתן אשראי בהיקף ניכר

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק