-1

-1

ניקוד החוק

דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – מחלה קשה)

פ/5362/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק