-1

-1

ניקוד החוק

איסור דרישת בחינות כניסה וציון פסיכומטרי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק