1

1

ניקוד החוק

התקנת מערכת הפקת חשמל מהשמש

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק