-1

-1

ניקוד החוק

יום ציון לאומי לתרומתה ופועלה של העדה הדרוזית

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק