-3

-3

ניקוד החוק

אחריות המדינה לשירותים ציבוריים והליכי הפרטה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק