-1

-1

ניקוד החוק

זכויות החולה (תיקון – איסור הפליה בשל מקום מגורים)

פ/5890/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק