-2

-2

ניקוד החוק

עמדות שמירה לעובדים בענף השמירה והאבטחה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק