-1

-1

ניקוד החוק

איסור המתת כלבים בריאים

פ/5591/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק