1

1

ניקוד החוק

ביטול הטבות מס לתושב חוזר ותיק

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק