1

1

ניקוד החוק

חוק הכרה ברישיונות מקצועיים על בסיס הנחיות האיחוד האירופי תיקוני חקיקה

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק