1

1

ניקוד החוק

תיקון פקודת העיריות (שקיפות פיננסית)

פ/5456/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק