-1

-1

ניקוד החוק

מסירת מידע מפנקס הבוחרים

פ/5743/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק