-3

-3

ניקוד החוק

חוק החקלאות

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק