-1

-1

ניקוד החוק

עידוד השקעות בשכירות ארוכת טווח

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק