-1

-1

ניקוד החוק

דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) (תיקון – התאמות נדרשות לעניין הגדרת מחלה)

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק