-1

-1

ניקוד החוק

מימון שכר לימוד לחיילים

פ/5891/20

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק