-1

-1

ניקוד החוק

פטור מארנונה לארכיון ציבורי

מפלגה
חתומים על החוק
יוזמ\ת החוק